Komenda Hufca

„My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć.” 

STEFAN MIROWSKI 

KOMENDA HUFCA ZHP WARSZAWA-URSYNÓW: 

  • phm. Banasiak Piotr – Komendant Hufca  
  • phm. Chempińka Agnieszka – zastępczyni Komendanta Hufca ds. Pracy z kadrą  
  • pwd. Słomka Jagna – zastępczyni Komendanta Hufca ds. Programu  
  • druhna Grzegorzewska Małgorzata – Skarbnik Hufca